تالار سی برگ
تالار سی برگ
شله به همراه سرویس و نوشابه
5 /5

شله به همراه سرویس و نوشابه

174
121.8 هزار
تومان
زرشک پلو با مرغ یخنی
5 /5

زرشک پلو با مرغ یخنی

227
158.9 هزار
تومان
چلو رولت گوشت
5 /5

چلو رولت گوشت

227
158.9 هزار
تومان
چلو شیشلیک
5 /5

چلو شیشلیک

622 هزار
تومان


باقالی پلو
5 /5

باقالی پلو

85 هزار
تومان
شیرین پلو
5 /5

شیرین پلو

85 هزار
تومان


آب معدنی کوچک
5 /5

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر

5 هزار
تومان
دوغ خانواده
5 /5

دوغ خانواده

یک لیتر

22 هزار
تومان
دوغ قوطی خوشگوار
5 /5

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر

17 هزار
تومان
ماالشعیر خانواده هی دی
5 /5

ماالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر

32 هزار
تومان
ماالشعیر قوطی هی دی (۵۰۰ میلی لیتر)
5 /5
ماالشعیر قوطی هی دی
5 /5
نوشابه خانواده
5 /5

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر

30 هزار
تومان
نوشابه قوطی اسپرایت
5 /5
نوشابه قوطی فانتا
5 /5
نوشابه قوطی کوکا کولا
5 /5