کترینگ سی برگ
کترینگ سی برگ


نوشابه قوطی کوکا کولا
5 /5
نوشابه قوطی فانتا
5 /5
نوشابه قوطی اسپرایت
5 /5
نوشابه خانواده
5 /5

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر

30 هزار
تومان
ماالشعیر قوطی هی دی
5 /5
ماالشعیر قوطی هی دی (۵۰۰ میلی لیتر)
5 /5
ماالشعیر خانواده هی دی
5 /5

ماالشعیر خانواده هی دی

یک لیتر

32 هزار
تومان
دوغ قوطی خوشگوار
5 /5

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر

20 هزار
تومان
دوغ خانواده
5 /5

دوغ خانواده

یک لیتر

26 هزار
تومان
آب معدنی کوچک
5 /5

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر

4 هزار
تومان